Het Adoptieproject

Waarom dit initiatief?

Het Adoptieproject is een project waarbij kinderen van groep 7 en/of groep 8 van de basisschool regelmatig op visite gaan bij mensen met dementie. De kinderen krijgen in de klas eerst een gastles, waarin wordt uitgelegd wat het brein is, hoe het werkt en wat het doet, en wat er dan gebeurt als je een vorm van dementie krijgt. Daarna gaan er kleine groepjes kinderen, bij voorkeur wekelijks, op visie bij bewoners met dementie. Ze mogen meedoen bij  dagelijkse activiteiten zoals tafel dekken, koffie en thee serveren, de krant lezen, een spelletje spelen of lekker een blokje om met de rolstoel! Op deze manier kunnen deze kinderen zien wat het is om oud te worden, kunnen ze voelen hoe fijn het kan zijn om iets voor iemand anders te doen, en zo komen ze ook in aanraking met de zorgsector die nog veel handen kan gebruiken de komende jaren! En de bewoners, die bloeien helemaal op van zo'n bezoekje! Ook het personeel beleeft veel plezier aan deze wervelwind bezoeken. Het mes snijdt aan vele kanten!

 

Wat is het doel van het Adoptieproject?

  • het taboe rondom dementie te doorbreken. Voor veel mensen is dementie een moeilijk onderwerp om over te praten. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt door schaamtegevoelens, maar anderzijds ook doordat er sprake is van te weinig begrip en kennis met betrekking tot deze ziekte. Door de belevenissen van de kinderen binnen dit project hopen we ook de mensen in hun directe omgeving te bereiken als zij hierover vertellen. 
  • kinderen te leren de wereld van de medemens met dementie te begrijpen. Het is gebleken dat kinderen nieuwsgierig zijn naar wat er aan de hand is bij een ziekte als dementie en daarbij ook zeer zeker gebaat zijn bij goede voorlichting over dit thema. Mensen met dementie kun je in het dagelijks leven vaker tegenkomen, zoals bijvoorbeeld in de supermarkt of op straat. Deze mensen kunnen beter geholpen worden als de maatschappij weet wat de ziekte inhoudt en om welke ondersteuning dit vraagt. Zo werken we samen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.
  • het sociaal isolement van mensen met dementie te doorbreken. Eenzaamheid en demotivatie door de beperkingen die gepaard gaan met dementie zijn belangrijke thema’s binnen zorginstellingen. Door het spelen van een spelletje of het maken van een praatje voelen zij zich vaak al heel wat minder eenzaam en kunnen zij even hun beperkingen en misschien ook wel angsten vergeten. Ook mensen met dementie horen erbij! 

Meedoen?

Alzheimer Centrum Limburg is bezig om dit succesvolle, maatschappelijke project met hulp van de voorlichters uit te breiden van een aantal participerende scholen en zorginstellingen in Limburg naar participerende scholen en zorginstellingen in heel Nederland. Neem voor meer informatie een kijkje op het Vrijwilligersplein. Wilt u met uw school of uw woonzorgcentrum mee doen aan dit mooie project, of heeft u interesse om ons te helpen om dit project in uw regio te verspreiden? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fania Dassen (adoptieproject@maastrichtuniversity.nl), de coördinator van dit project vanuit Alzheimer Centrum Limburg. 

Bekijk alle
08-12-2022 | 10:43 Mijn moeder toont de eerste verschijnselen van dementie. Ik weet zeker dat zij het heel fijn zou vinden als er kinderen op bezoek komen.