Onderzoeksproject: Eerste veranderingen van de hersenen bij de ziekte

 

Waarom dit onderzoek?

Stress is een fenomeen dat niet meer weg te denken is uit ons drukke moderne leven. Een verhoogde kwetsbaarheid voor stress is een risico factor voor cognitieve achteruitgang op latere leeftijd. Ondanks dat stress niet als positief ervaren wordt, hebben we het stress systeem wel nodig om goed te functioneren onder verschillende omstandigheden. Het systeem in de hersenen dat verantwoordelijk is voor dit response bevindt zich daarom ook in een ouder deel van de hersenen namelijk de hersenstam en specifiek in een klein gedeelte dat de blauwe kern (ook wel locus coeruleus) heet. Naast dat dit gebied betrokken is bij het stress response is, hebben studies aangetoond dat het de plek is waar de eerste Alzheimer pathologie zich kan ontwikkelen vanaf ongeveer 30-40 jaar oud. Deze observaties laten zien dat dit gebied niet alleen betrokken is bij stress maar ook een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer en mogelijk toekomstige achteruitgang van cognitieve functies.

 

Wat is het doel van het onderzoek?

Daarom willen wij binnen ons onderzoek op zoek gaan naar de invloed van stress op de hersenen en het geheugen, waarbij we specifiek kijken naar de blauwe kern in de hersenstam. Dit willen wij doen door het verkrijgen van een specifieke MRI-hersenscan. Daarnaast willen we bepalen hoe deze veranderingen samenhangen met een groot aantal factoren die onze hersenen beschermen of het risico op achteruitgang van het geheugen vergroten, zoals opleiding, slaap, genetische risicofactoren en stress.

 

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoegd binnen het Alzheimer Centrum Limburg in samenwerking met het Center of Integrative Neuroscience. Het onderzoeksteam bestaat uit: drs. Linda Pagen, drs. Roy van Hooren, dr. Heidi Jacobs, dr. Benedikt Poser, prof. dr. Rainer Goebel en prof. dr. Frans Verhey. 

Voor meer informatie over de STRAIN study kunt u contact opnemen met Linda Pagen (STRAIN-Study@maastrichtuniversity.nl of 043-3884126).